Prekinjena dobava električne energije - TP LJUBLJANICA, 21. 10. 2021, OD 8:30 DO 13:00

19. 10. 2021 85