Obvestilo o vzdrževalnih delih na cestnem odseku Škandrov graben

14. 10. 2021 69