Prekinjena dobava električne energije - TP DOBROVA-ODAME 1987, IZVOD 1 - 15. 10. 2021

14. 10. 2021 40