Prekinjena dobava električne energije - TP SELO PRI DOBROVI, 8. 10. 2021

6. 10. 2021 143