Prekinjena dobava električne energije - TP DOBROVA; izvod 3, 5. 10. 2021

1. 10. 2021 116