Prekinjena dobava električne energije - TP STRANSKA VAS 1982, izvod 3, 14. 9. 2021

13. 9. 2021 121