Nove avtobusne nadstrešnice sedaj opremljene še z informativnimi tablami

12. 8. 2021 467