Prekinjena dobava električne energije - TP DVOR, 11. 8. 2021

10. 8. 2021 83