Prekinjena dobava električne energije - TP ŠKOFIJE, 3. 8. 2021

30. 7. 2021 76