Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1B

1803
Okolje, Varovanje okolja in naravne dediščine
2020, 2021, 2022, 2023, 2024
2.926.558,96 EUR
Kohezijski sklad, Lastni projekti, Proračun RS
V teku
Povezava
2020
2024