Občinski svet se je sestal na 14. redni seji

15. 4. 2021 28