Vloga za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku