Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN GA-11

10. 11. 2020 382