Stališča organa vrednotenja do sprejetih pripomb in predlogov na vrednostne cone in ravni za območje občine

11. 2. 2020 16