Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
ODBOR ZA KOMUNALO IN URBANIZEM
Odbor za komunalo in urbanizem ima 8 članov.Odbor obravnava vse predloge aktov in
drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju komunale in urbanizma, ki so svetu
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče, predvsem pa
obravnava:
– zadeve za izgradnjo, vzdrževanje, upravljanje z energetskimi in drugimi komunalnimi  
   objekti in napravami,
– zadeve za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z javnimi cestami, javnimi potmi, trgi, parki
   in drugimi javnimi površinami,
– ukrepe s področja prostorskega razvoja in prostorskega planiranja občine,
– varstvo okolja, varstvo naravne in kulturne dediščine, varstvo tal in vodnih virov, varstvo
   zraka, varstvo pred hrupom ter zbiranje in deponiranje odpadkov,
– zadeve, ki so v zvezi z gospodarjenjem z nepremičninami v lasti občine,
– del proračuna, ki se nanaša na področje dela odbora in drugih zadev, ki sodijo v pristojnost
   odbora.
Povezani dokumenti
LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2019. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.