Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dobrova - Polhov Gradec (v nadaljevanju SPVCP)skrbi za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni, za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter sodeluje s pristojnimi državnimi organi, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.
 
SPVCP deluje kot strokovno posvetovalno telo občinskega sveta.
 
Naloge SPVCP so:
– obravnava in ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni in
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni,
– ugotavlja ogroženost varnosti učencev na poti v šolo ne glede na oddaljenost od osnovne šole,
– sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo in splošnimi akti občine.
 
Povezani dokumenti
Podpodročja
 • Prikaz podatkov iz prikazovalnikov hitrosti MHP50
  Večbarvni prikazovalniki hitrosti MHP50 z dodatnim grafičnim simbolom so postavljeni:
  - v naselju Gabrje, na regionalni cesti R3-641 1369 Ljubljanica-Ljubljana (dolgi most), v smeri proti Polhovem Gradcu
  - na vstopu v naselje Dobrova, na lokalni cesti Dobrova-Horjul, v smeri proti Dobrova
  - v Polhovem Gradcu, Podreber, na regionalni cesti R3-641 1369 Ljubljanica-Ljubljana (Dolgi most), iz smeri Srednja vas ob vstopu v naselje
  - v Polhovem Gradcu, pred gasilnim domom, na regionalni cesti R3-641 1369 Ljubljanica-Ljubljana (Dolgi most), iz smeri Briš ob vstopu v naselje
  - v naselju Šentjošt, na lokalni cesti LC 067040 Pil-Šentjošt-Smrečje, iz smeri Smrečje 
  - v naselju Črni Vrh, na lokalni cesti LC 067091 Polhov Gradec–Črni Vrh-Kosmačar, ob vstopu v ožji del naselja Črni Vrh.
LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2021. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.