Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
RAZPISI IN POZIVI
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV ZA MLADE V OBČINI DOBROVA-POLHOV GRADEC V LETU 2019 -- Javni razpisi
Datum objave: 27.5.2019
Datum poteka: 12.7.2019 (poteklo)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za otroke in mladino v občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2019.

»Mladinski projekt je aktivnost izvajalca – posamični vsebinsko zaključen enkratni dogodek (npr. tabor, delavnica, izvedba prazničnih obdarovanj otrok v mesecu decembru v občini Dobrova-Polhov Gradec, predavanje in podobne dejavnosti).«

Sofinancirali se bodo mladinski projekti, ki so namenjeni krepitvi in širitvi vrednot prostovoljnega dela in dela med mladimi, spodbujanju osebne avtonomije mladih in njihovi socialni integraciji ter druženju in uresničevanju njihovega interesa, in sicer predvsem:
- spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja za večje kompetence
- spodbujanju delovnih navad, prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja
- spodbujanje zdravega, aktivnega načina življenja otrok in mladih in preprečevanje različnih oblik odvisnosti
- dvigu kakovosti življenja in aktivnemu preživljanju prostega časa otrok in mladine
- spodbujanju kulturne ustvarjalnosti in inovativnosti otrok in mladih
- vključevanju mladih z manj priložnostmi, spodbujanju javnega dialoga o družbenih vprašanjih ter aktivni participaciji mladih pri upravljanju družbe
- dejavnostim med šolskimi počitnicami
- osveščanju in spremljanju drugačnosti, zmanjševanju diskriminacije in socialne izključenosti mladih ter preprečevanju nasilja med mladimi in nad mladimi.

Sredstva niso namenjena za sofinanciranje mladinskih projektov, ki imajo naravo:
- dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja
- rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja
- znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstvenega značaja
- turističnih potovanj, letovanj in izletov ter komercialno naravnanih počitniških programov za mlade
- športnih in drugih tekmovanj, katerih udeleženci so mladi
- programov organizirane športne vadbe
- mladinskih aktivnosti komercialnega značaja (npr. plesne šole, športni klubi, smučarski tečaji…)
- kulturnih predstav in festivalov.

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2019. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.