Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
JAVNI POTNIŠKI PROMET
Integrirane avtobusne linij LPP na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec
 
linija 51 (Ljubljana – Dobrova – Polhov Gradec),
linija 52 (Polhov Gradec – Črni Vrh),
linija 53 (Polhov Gradec – Suhi Dol),
linija 56 (Ljubljana – Dobrova – Vrzdenec – Šentjošt).
 
 
Občina Dobrova – Polhov Gradec se je skupaj z LPP d.o.o. in MOL odločila za integracijo obstoječih linij 51 (Ljubljana – Polhov Gradec), 52 (Polhov Gradec – Črni vrh) in 53 (Polhov Gradec – Suhi Dol) in 56 (Ljubljana – Šentjošt) v mrežo integriranih linij LPP. Integracija zagotavlja linijam povečano število odhodov avtobusov, enotno plačilno sredstvo Urbana, ki omogoča prestopanje tudi na mestne linije LPP v roku 90 min brez doplačila, nižje cene prevoza in vključitev v območni sistem LPP. Liniji 51 in 56 bosta v Ljubljani potekale po Tržaški, Aškerčevi in Slovenski do AP Ljubljana
 
Cene prevoza na področju občine Dobrova – Polhov Gradec

Na vseh linijah, ki potekajo na področju občine Dobrova – Polhov Gradec bo veljal območni sistem in občutno nižje cene kot do sedaj (glej tabelo in shemo območij). Po novem bodo potniki na linijah, ki obratujejo od postajališča Žirovnik (linija 51) in postajališča Dobrova Vodomet (linija 56) v smeri Ljubljana in obratno potovali v enem območju. Cena prevoza znaša pri plačilu z vrednostno vozovnico Urbana 1,20 EUR in s splošno terminsko (mesečno) vozovnico 37,00 EUR. Prav tako so na tem območju veljavne vse druge vozovnice Mestnega potniškega prometa. V primeru, da potnik plača prevoz z gotovino, se cena prevoza določi po medkrajevni tarifni lestvici in ne vključuje prestopanja v roku 90 minut. LPP zato predlaga, da tudi gotovinski potniki preidejo na plačevanje z vrednostno vozovnico Urbana.

Območje Polhovega Gradca od postajališča Hrastenice do Črnega Vrha (linija 52) oziroma Suhega Dola (linija 53) je vključeno v drugo območje. Pri prevozu znotraj tega območja velja cena za prvo območje, v primeru prehajanja oziroma prestopanja meje območij pa velja cenik za drugo območje; cena za enkratno vožnjo v roku 90 min znaša 1,60 EUR, cena splošne terminske mesečne vozovnice je 49 EUR.

Enaka cena za dve območji velja za potnike, ki se bodo peljali z linijo 56 iz Šentjošta proti Ljubljani in obratno. Cena velja le tedaj, ko se potnik pelje skozi občino Horjul in ob tem ne prestopa. V primeru, da potnik izstopi na območju občine Horjul in nato ponovno vstopi na drug avtobus, veljajo zanj pravila plačila po medkrajevni tarifni lestvici, kot je opisano v naslednjem odstavku.

TABELA CEN V EUR

Enkratna vožnja

-eno območje

Mesečna vozovnica

-eno območje

Enkratna vožnja

-dve območji

Mesečna vozovnica

-dve območji

Pred uvedbo integracije

2,30

82,80

2,70 - 4,10

97,20 - 147,60

Po uvedbi integracije

1,20

37,00

1,60

49,00

Nižja cena v %

47,83

55,31

40,74 – 60,98

49,59 – 66,80

Cene prevoza na področju občine Horjul

Trasa linije 56 (Ljubljana – Šentjošt) delno poteka po občini Horjul, ki ni pristopila k sistemu integracije. Potniki na liniji 56, ki bodo vstopali in / ali izstopali v krajih Vrzdenec, Žažar, Ljubgojna, Horjul, Zaklanec pri Horjulu in Podolnica, torej krajih, ki se nahajajo na področju občine Horjul, bodo plačilo prevoza še naprej opravljali po obstoječem medkrajevnem ceniku, ki je oblikovan po tarifni lestvici.

Na liniji 56, ki je le deloma subvencionirana, je glavno plačilno sredstvo medkrajevna e-kartica. Na vseh naštetih linijah je sicer omogočeno razen plačila s terminsko in vrednostno Urbano tudi gotovinsko plačilo po medkrajevni tarifni lestvici.

Nakup Urbane bodo potniki opravili predvidoma v Mercatorju v Polhovem Gradcu in na Dobrovi, na 39 urbanomatih in 226 ostalih prodajnih mestih, prizadevamo pa si tudi za potrditev dodatnih lokacij na Avtobusni postaji, Polhov Gradec in v Brunarici Grič v Šentjoštu.

LPP si obeta pozitiven odziv potencialnih potnikov in upa, da bo marsikdo, ki še vedno uporablja osebno vozilo za vsakodnevno potovanje v prestolnico, prepoznal v integriranih linijah in terminski (mesečni) Urbani novo priložnost za cenovno ugodno dnevno potovanje v Ljubljano.

 
 
Pridobitev brezplačne vozovnice v skladu s 28a členom Splošnih pogojev za prevoz potnikov in prtljage v mestnem linijskem prevozu potnikov
 
Osebe s posebnimi potrebami, ki ste občani Občine Dobrova-Polhov Gradec, imate od 1.4.2014 dalje možnost pridobitve brezplačnih vozovnic za prevoze, ki jih opravlja JP LPP d.o.o.  Pravica je priznana v skladu z 28a členom Splošnih pogojev za prevoz potnikov in prtljage v mestnem linijskem prevozu potnikov, ki ga izvaja prevoznik. 
 
Upravičenci do brezplačnega zapisa terminske vozovnice s spremljevalcem na kartico Urbana zelene barve ob izpolnjevanju pogojev so:

- odrasla oseba, ki ima na območju občine Dobrova-Polhov Gradec stalno prebivališče in ima priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb ali priznan status po predpisih, ki urejajo področje vojnih invalidov ali priznan status po predpisih, ki urejajo področje zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanje invalidov ali priznan status delovnega invalida I. kategorije ali najmanj 60-odstotno telesno okvaro po predpisih, ki urejajo invalidsko in pokojninsko zavarovanje;

- mladoletna oseba in oseba s statusom dijaka/študenta, ki ima na območju občine Dobrova-Polhov Gradec stalno prebivališče ter ima priznano težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, težko slabovidnost, slepoto z ostankom vida, slepoto z minimalnim ostankom vida ali popolno slepoto, težjo, težko, najtežjo ali popolno izgubo sluha oziroma težjo ali težko gibalno oviranost po predpisih, ki urejajo usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Postopek pridobitve:
Oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev brezplačne vozovnice, mora izpolniti vlogo in priložiti potrebna dokazila. Vlogo s prilogami se odda na Občino Dobrova-Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova, v primeru upravičenosti bo občina izdala odločbo. Na podlagi odločbe bodo upravičencu izdali brezplačno vozovnico na prodajnem mestu LPP-ja na Slovenski cesti 56, Ljubljana (Bavarski dvor).
 
 
Več na strani LPP
 
 
LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2020. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.