Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
CILJI IN NALOGE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Glavni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic nesreč.
Temeljne naloge varstva pa obsegajo:

· proučevanje naravnih in drugih danosti za nastanek nesreč
· spremljanje nevarnosti nesreč ter obveščanje in alarmiranje
· preprečevanje nesreč oziroma zmanjševanje njihovih posledic
· vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč
· izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah
· preprečevanje sekundarnih posledic in odpravljanje posledic nesreč oziroma zagotovitev osnovnih pogojev za življenje na prizadetem območj
Možne naravne nesreče
- Zemeljski potres do 8 stopnje po MSK lestvici
- Poplave ob Gradaščici
- Ekološke nesreče
- Požarne nesreče
- Viharji in ujme s točo
- Žled
- Suša
- Nesreče v prometu


Analiza vaje PGD Dvor


Eden redkih dogodkov
POPLAVA
Ukrepi pred poplavo
- Imejte pripravljen prenosni radio, žepno svetilko in rezervne baterije.
- Če prebivate v predelu, kjer so možne poplave in nanje kažejo tudi razmere (dolgotrajno deževje, neurje, močna odjuga, neposredno po letalskem napadu),
vključite radijski sprejemnik in spremljajte poročila hidrometeorološke službe in navodila pristojnih štabov Civilne zaščite.
-
Iz nižjih prostorov in kleti umaknite hrano, premičnine, dokumente, denar in druge dragocenosti v višje prostore zgradb.
-
Napolnite posode s pitno vodo, saj obstaja možnost motene preskrbe z vodo.
- Živino umaknite v višje ležeče predele in ji pripravite začasno bivališče.
-
Če imate čas, namažite strojno opremo, ki je ne morete umakniti pred vodo, pospravite dvorišče in zavarujte predmete, ki jih voda lahko odplavi.
-
Če je vaš dom na območju, kjer lahko poplavna voda poplavi celotno zgradbo, pravočasno evakuirajte vse dobrine na varno območje k sosedu ali sorodniku.

Če za to nimate časa, vzemite s seboj najnujnejše stvari (denar, dokumente, nekaj obleke) in umaknite ali pa vsaj odvežite oziroma spustite živino in se umaknite nad območje, ki ga lahko doseže voda.
Preden zapustite dom, izklopite elektriko, plin in vodovod.
Ukrepi med poplavo
-
Če se vam ni uspelo umakniti in ste ostali na poplavljenem območju, se umaknite v višje predele stavbe in kličite na pomoč, ponoči pa si pomagajte s primernimi svetili, da vas bodo reševalci lažje našli. Ob sebi imejte tudi kak predmet, ki dobro plava in se ga lahko oprimete (avtomobilska zračnica, plastična posoda s čepom, večji kos stiropora...).
- Izogibajte se območij, ki jih lahko nenadno poplavi.
-
Ne skušajte prečkati vodnega toka, kjer vam voda sega do kolen.
-
Ne skušajte z avtomobilom prečkati poplavljenih cest, ker lahko ostanete ujeti v vodni pasti.
-
Ne približujte se rečnim brežinam, ker so lahko zaradi erozije spodjedene.
-
Spremljajte informacije, ki jih po radiu in televiziji posredujejo pristojne službe in organi.Vsakoletne poplave v Polhograjski dolini


 

Ukrepi po poplavi
-
Ne uživajte sveže hrane, ki je bila v stiku s poplavno vodo.
-
Ob poškodbah vodovodnega omrežja ne pijte vode, dokler ni sporočeno, da je neoporečna, predvsem pa ne pijte vode iz vodnjakov.
-
Ne uporabljajte električne instalacije in aparatov, ki so bili poplavljeni, dokler jih ne pregleda strokovnjak.
-
Obvestite pristojne službe o pretrganju telefonskega, električnega, vodovodnega ali plinskega omrežja.

Med poplavo in po njej boste potrebovali: nujne zaloge sveže vode in konzervirane hrane, pribor za prvo pomoč, zalogo nujnih zdravil, gumijaste škornje
ali drugo primerno obutev in gumijaste rokavice, vodo odporno torbo za obleko in dragocenosti.

 

KAKO ZAGOTOVITI ZDRAVO PITNO VODO
Zdravstveno ustrezna pitna voda je voda, ki v naravnem stanju ali po pripravi ustreza predpisanim zahtevam in zato ne ogroža zdravja.V vodi ne sme biti tujih snovi in sestavin, ne sme vsebovati škodljivih mikroorganizmov in jajčec črevesnih parazitov, strupov in radioaktivnih snovi. Ob naravni ali drugi nesreči se lahko pojavijo motnje pri oskrbi s pitno vodo, lahko pa je oskrba s pitno vodo iz vodovoda povsem pretrgana. V takih primerih je treba vodo prekuhati ali razkužiti.

1.   Motno vodo moramo pred kuhanjem ali razkuževanjem zbistriti (precejamo jo skozi čist material ali pustimo stati toliko časa, da se zbistri).
     
2.   a. Kuhamo bistro vodo, ki ni kemično ali radiološko onesnažena. Voda naj vre (100° C) 3 minute.
    b. Razkuževanje z natrijevim hipokloritom (NaOCl):
 • Za 1000 l (1 m3) vode dodamo 20 ml (0,2 dl) natrijevega hipoklorita.
 • Razkužilo se zaradi enakomernega mešanja dodaja v vodo medtem, ko jo točimo. Preparat mora v vodi delovati 30 minut (voda je pitna šele po 30 minutah).
  Če je le možno, je pred uporabo vode priporočljivo določiti količino klora v vodi (rezidualni klor 0,3?0,4 mg/liter).
 • Za 1 liter vode dodamo 1?2 kapljici natrijevega hipoklorita (voda je uporabna po 30 minutah).
    c. Če nimamo drugih preparatov, lahko za razkužitev vode uporabimo varikino.
 • Za 1000 l (1 m3) vode dodamo 1 dl varikine. Voda je primerna za pitje po 30 minutah (zaželena je kontrola klora pred uporabo).
 • Za 1 liter vode dodamo 2?3 kapljice varikine (voda je primerna za pitje po 30 minutah).
    d. Z namenskimi kloridovimi preparati (tablete, praški in drugo) se sme razkuževati samo
po navodilih proizvajalca.

V razmerah, ko se prebivalstvo oskrbuje z vodo iz avtocistern ali z vodo v drugi embalaži, veljajo naslednja pravila:

 • Embalažo - cisterno je treba pred uporabo dobro mehansko očistiti in umiti s čisto vodo. Čistila in detergente uporabljamo izjemoma, in to takrat, ko je čiste vode za spiranje v zadostni količini.
  Cisterno - embalažo lahko razkužimo s klorovim preparatom in obvezno umijemo.
 • Vodo, ki jo prevažamo, moramo klorirati pred začetkom prevoza oziroma med polnjenjem cisterne.
 • Vsebino (t - koncentracija klora) je treba kontrolirati pred začetkom uporabe vode.
 • Prevoz vode obvezno nadzoruje zdravstvena inšpekcija.

 Opozorilo
Vsi preparati za razkuževanje pitne vode morajo biti shranjeni v originalni embalaži, dobro zaprti in opremljeni z navodilom.
Vsi preparati v originalni embalaži so praviloma koncentrirani in so v taki obliki strupi.
Ravnati moramo previdno, da ne pridejo neposredno v stik s kožo in sluznicami ali da jih po pomoti ne zaužijemo.
LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2020. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.