Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
VLOGE IN OBRAZCI

V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), začetek uporabe s 1.1.2012, vložite vlogo pri Centru za socialno delo Ljubljana-Vič Rudnik, Tržaška c. 40, Ljubljana

Upravičenci do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje so:

  • državljani Republike Slovenije, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč,
  • osebe brez krivdnih razlogov,
  • osebe, ki niso zavarovanci iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje se dodeli za določen čas. Ta se določi glede na okoliščine, ki so podlaga za dodelitev višine denarne socialne pomoči. Dodeli se za dobo:

  • od 1 do 3 mesecev: ko je vloga vložena prvič,
  • od 1 do 6 mesecev: ko je vloga ponovno oddana (prejemanje denarne socialne pomoči brez presledkov), in so okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in določitev višine denarne socialne pomoči, v času prve oziroma prejšnje in ponovne odločitve nespremenjene,
  • 1 leto: če zaradi starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške, bolezni ali invalidnosti ali drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca,
  • trajno: za osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali v starosti nad 63 let za žensko in nad 65 let za moškega, ter, ki je brez premoženja upoštevanega po tem zakonu in ni v institucionalnem varstvu, hkrati pa tudi družinski člani izpolnjujejo enake pogoje.

Več o novi socialni zakonodaji.

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2020. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.