Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
 

Občinska volilna komisija
 
Na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah, volitve v občinske svete, v svete krajevnih skupnosti  in volitve župana vodijo in izvajajo občinske volilne komisije.
Občinsko volilno komisijo, ki ima štiriletni mandat, imenuje občinski svet, sestavljajo jo
predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.
Predsednik in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov, ostali člani OVK in njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini in občanov.
Občinska volilna komisija:
-skrbi za zakonitost volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih  
 skupnosti;
-potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov
 oziroma list kandidatov;
-določa volišča;
-imenuje volilne odbore;
-ugotavlja rezultate glasovanja in razglaša izide volitev ter daje poročila o izidu volitev;
-opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
-opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Povezani dokumenti
LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2020. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.