Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
OBRATOVALNI ČAS GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ
Gostinec mora razpored obratovalnega časa svojega gostinskega obrata prijaviti na občini najkasneje 15 dni pred začetkom delovanja ali vsako spremembo na predpisanem obrazcu.

OBRATOVALNI ČAS:
Redni obratovalni čas:
- za restavracije gostilne, kavarne, izletniške kmetije med 6.00 in 2.00 uro,
- slaščičarne, okrepčevalnice, bari med 6.00 in 24. uro,
- k kolikor so gostinski objekti na območjih stanovanj je redni obratovalni čas od 6.00 do 22.00 ure.
Podaljšani obratovalni čas:
- občasna podaljšanja,
- podaljšani delovni čas za daljše obdobje.

PRIJAVA DELOVNEGA ČASA:
-  pred začetkom obratovanja,
-  pred spremembo obratovalnega časa,
-  pred začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto v primeru kadar je delovni čas podaljšan za daljše obdobje.

Gostincem v nekaterih primerih ni potrebno ob novem koledarskem letu ponovno prijavljati obratovalnega časa, in sicer v kolikor izpolnjujejo vse spodaj naštete pogoje:
- ne spreminja obratovalnega časa,
- ne obratuje v podaljšanem obratovalnem času in
- ni prišlo do sprememb osnovnih podatkov o gostinskem obratu in matični firmi gostinskega obrata.

OBJAVA OBRATOVALNEGA ČASA
Razpored obratovalnega časa mora biti objavljen na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat. Na enak način mora biti objavljeno tudi obvestilo o začasnem zaprtju gostinskega obrata (ob načrtovanem zaprtju najmanj sedem dni pred tem).

ZAČASNO ZAPRTJE GOSTINSKEGA OBRATA 
Gostincu ni več potrebno sporočati začasnega zaprtja, mora pa gostinec na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat objaviti obvestilo o začasnem zaprtju gostinskega obrata (V primeru načrtovanega zaprtja najmanj sedem dni pred tem).

ZAČETEK IN KONEC OBRATOVALNEGA ČASA
Obratovalni čas se začne, ko gostje lahko vstopijo v gostinski obrat, če je ta v zaprtem prostoru, če pa dostopa v gostinski obrat ni mogoče zapreti, pa ko gostinec začne za goste opravljati gostinske storitve. Obratovalni čas se konča, ko gostje ne morejo več vstopati v gostinski obrat, če je ta v zaprtem prostoru, če pa dostopa v gostinski obrat ni mogoče fizično zapreti, ko gostinec preneha za goste opravljati gostinske storitve. Gostje, ki so ob koncu obratovalnega časa še v gostinskem obratu, ga morajo zapustiti Najkasneje v 30 minutah, če gostinski obrat streže le z enostavnimi jedmi, pijačami in napitki (kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari), oziroma najkasneje v 60 minutah, če gostinski obrat streže tudi z zahtevnejšimi jedmi (restavracije, gostilne). V gostinskih obratih je lahko ob razporedu obratovalnega časa objavljena tudi ura, do katere gostinec sprejema naročila za jedi. Tako določeni čas ne sme biti daljši od 30 minut pred koncem obratovalnega časa.

HRANJENJE POTRJENEGA RAZPOREDA OBRATOVALNEGA ČASA
Potrjen razpored obratovalnega časa mora gostinec hraniti v gostinskem obratu, tako da je dostopen inšpekcijskemu organu.

DALJŠE OBRATOVANJE PRED PRAZNIKI IN OB DRUGIH PRILOŽNOSTIH
Gostinec lahko brez dovoljenja za gostinstvo pristojnega organa občine obratuje dlje, kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), ob drugih priložnostih pa le ob soglasju za gostinstvo pristojnega organa občine. 

ZAKONAODAJA
Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost

Zakon o gostinstvu
LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2020. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.