Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
VRAČANJE VLAGANJ V TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

Občina Dobrova- Polhov Gradec je v skladu z Zakonom o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Ur.l. RS, št. 54/2007 z dne 18.6.2007, ZVVJTO-UPB4) in na podlagi Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Naš časopis, št. 297/2003)  vložila na Državno pravobranilstvo v Ljubljani zahtevke za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Dobrova- Polhov Gradec.

Komisija, ki jo je imenoval župan je pooblaščena za vodenje postopka in pripravo seznamov opravičencev, pripravljenih na podlagi evidenc Krajevnih skupnosti. Seznami so objavljeni za vseh oglasnih deskah v občini.

Postopek:
Upravičenci na občino oddajo obrazec s podatki o upravičencu.
Obrazec lahko oddate na občini ali na krajevnih skupnostih v času uradnih ur.

Če zahtevek vlaga pravni naslednik dejanskega upravičenca, mora predložiti dokazilo o pravnem nasledstvu. V primeru, da je pravnih naslednikov več oseb poravnavo z občino sklene skupni predstavnik, obrazcu pa priložijo pooblastila vseh pravnih naslednikov z overovljenimi podpisi (upravna enota ali notar).

Na podlagi oddanega obrazca, občina ponovno preveri podatke in z dejanskimi upravičenci skleme poravnavo, ki je podlaga za izplačilo.

Poleg občine Dobrova- Polhov Gradec so zahtevke na državno pravobranilstvo naslovile tudi Občina Horjul (za naselje Šentjošt, Butajnova, Planina) Medvode (Osredek, Belo ) in Mestna občina Ljubljana (Komanija,Draževnik, Razori, Podsmreka), ki so vložile zahtevke za tista naselja, ki so na mejah občine ali pa so preko takratnih krajevnih skupnosti bila vključena v skupne sezname na območju, za katere so dolžne zahtevke vlagati novo nastale občine.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo v času uradnih ur na tel. št. 01 3601 800.

Podpodročja
LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2020. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.