Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
MEDOBČINSKA INŠPEKCIJSKA SLUŽBA
Medobčinska inšpekcijska služba
Cankarjev trg 4
Vrhnika 1360
http://www.mired.si/

Telefon:
01 320 55 59

DEŽURNA ŠTEVILKA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA
031 322 806

Faks:
01 750 51 58

Elektronska pošta:
inspektorat.redarstvo@vrhnika.si

Uradne ure:
ponedeljek – petek
8.00 – 11.00

Pristojnosti:

Medobčinski inšpektorat in redarstvo je ustanovljen za učinkovitejše izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora na območju občin ustanoviteljic. V okviru Medobčinskega inšpektorata in redarstva deluje inšpekcija in redarstvo. Vsi zaposleni izvajajo nadzor na območju vseh občin soustanoviteljic in nadzorujejo izvajanje naslednjih predpisov: Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o varstvu javnega reda in miru, odloki o občinskih cestah, odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki, odloki o občinskih taksah, odloki o pokopališki dejavnosti, odloki o odvajanju in čiščenju odpadnih voda, odloki o oskrbi s pitno vodo in drugi predpisi, ki dajejo pooblastila za nadzor.

Inšpektorat kot prekrškovni organ opravlja naslednje naloge:

 • nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s katerimi občine ustanoviteljice urejajo zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z države na občino;
 • spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira;
 • pripravlja strokovne podlage in sodeluje pri pripravi odlokov;
 • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.


Delovno področje in naloge medobčinskega redarstva kot službe v sestavi inšpektorata določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis. Medobčinsko redarstvo je pristojno:

 • nadzorovati in zagotavljati pogoje za varen in neoviran cestni promet v naseljih;
 • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij;
 • skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah;
 • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino;
 • vzdrževati javni red in mir;
 • spremljati, analizirati in podajati predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira;
  opravljati druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.
 
 Obrazec za prijavo (386 kB)
LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2020. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.