Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
CIVILNA ZAŠČITA

Slovenija leži na stičišču Alp, Panonske nižine, dinarsko-kraškega sveta in Sredozemlja, kar zaznamuje naš življenjski prostor z izjemno pokrajinsko pestrostjo in naravnimi lepotami, obenem pa tudi s številnimi naravnimi nesrečami. Davek, ki ga vsako leto poberejo poletna neurja, vodne ujme, zemeljski plazovi in druge naravne nesreče, v povprečju presega 2% bruto domačega proizvoda. V posameznih letih je škoda,
ki jo povzročijo te nesreče, še znatno večja; leta 1990 je na primer škoda, ki jo je povzročila vodna ujma,presegla petino bruto domačega proizvoda.

Nevarnosti naravnih in civilizacijskih nesreč so prebivalce in oblasti že zelo zgodaj prisilile k organiziranim oblikam varstva pred njimi.
Prve organizirane oblike požarnega varstva so se pojavile v 17. stoletju, korenine sodobnih humanitarnih organizacij, ki so bile v teh krajih vse do danes najpomembnejši dejavnik tega varstva, pa segajo v prejšnje stoletje. Civilna zaščita je bila ustanovljena v nekdanji skupni državi, ob koncu 60-tih let.Čeprav je bila namenjena zaščiti in reševanju ljudi ter imetja v vojnih razmerah, je v Sloveniji že kmalu po ustanovitvi težišče svojega delovanja usmerila na področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
.
Sistem zaščite in reševanja je na podlagi Zakona organiziran predvsem za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in je vključen v sistem nacionalne varnosti (poleg obrambnega sistema in varnostnega sistema). V državi je varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organizirano kot enoten in celovit sistem. Vse reševalne službe in druge namensko organizirane enote za zaščito in reševanje se povezujejo v organizacijsko in funkcionalno enoten sistem. Težišče delovanja je na lokalni ravni, kjer občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organizira in vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju.Človek s svojim delovanjem, predvsem s prevladujočim gospodarskim konceptom, pomembno, če ne celo odločilno, vpliva na nastanek nesreč. Z nesmotrnim izkoriščanjem naravnih virov, s posegi v okolje in različnimi oblikami onesnaževanja okolja nenehno ruši naravno ravnovesje in ogroža zdravo življenje človeške, kot tudi živalskih in rastlinskih vrst. Posebno nevarni so premalo premišljeni posegi v okolje pri preoblikovanju pokrajine, gradnji urbanistično - industrijskih sistemov, melioracijah, spreminjanju vodnega režima, uvajanju monokultur v kmetijstvu in gozdarstvu in izrabi tal nasploh, uporabi sredstev za zaščito rastlin itd. Zato je nedvomno utemeljena trditev, da pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ne gre zgolj le za neposredno varnost ljudi in premoženja, temveč je to varstvo integralni del varstva okolja in del globalne varnosti. To pa zahteva celovito reševanje problemov ne le na lokalni in državni, temveč tudi na mednarodni ravni.Podpodročja
LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2020. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.