Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
UPRAVNI POSTOPKI
Izdaja lokacijske informacije

Izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka

Izdaja odločbe o statusu naravnega vodnega javnega dobra oz. statusu grajenejga vodnega javnega dobra

Izdaja odločbe o prenehanju statusa naravnega vodnega javnega dobra oz. statusu grajenejga vodnega javnega dobra
Izdaja odločbe o soglasju za priključitev na plinovodno energetsko omrežje
Izdaja odločbe o pogojih za dobavo in odjem toplotne energije

Izdaja prdhodnega mnenja o podelitvi koncesije za raziskovanje oz. izkoriščanje mineralne surovine, ki jo podeli Vlada RS

Izdaja odločbe o statusu grajenega javnega dobra

Izdaja odločbe o ugotovitvi javne koristi; v primeru razlastitve


Izdaja odločbe o ugotovitvi, da šteje stavba oziroma prostor za poslovno stavbo oziroma poslovni prostor

Izdaja soglasja za opravljanje dejavnosti v stanovanju

Izdaja sklepa o dovolitvi izvršbe

Izdaja odločbe o ugotovitvi ali je prostor stanovanje

Izdaja odločbe o spremembi namembnosti stanovanja


Izdaja dovoljenja za opravljanje dovoljene dejavnosti v stanovanju

Izdaja zemljiškoknjižnega predloga za zaznambo začasnih ukrepov

 

Izdaja potrdila o predkupni pravici občine

 

Izdaja sklepa o uvedbi komasacije

 

Izdaja odločbe o novi razdelitvi zemljišč

 

Izdaja dovoljenja za prekop posmrtnih ostankov

 

Izdaja odločbe o načinu pokopa umrlega, ki nima svojcev

 

Izdaja odločbe o opustitvi pokopališča

 

Izdaja odločbe o sklajšanju roka za pokop ob nesrečah ali vojnah

 

Izdaja odločbe o zahtevi za pokop oziroma raztros pepela zunaj pokopališča

 

Izdaja soglasja o podelitvi rudarske pravice

 

Izdaja dovoljenja za drsanje in hojo po ledu

 

Izdaja dovolilnice za parkiranje

 

Izdaja sklepa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem

 

Izdaja sklepa o izgubi pravice do socialnega stanovanja

 

Izdaja soglasja k menjavi, najemu, izjemni dodelitvi stanovanja

 

Izdaja sklepa o plačilu razlike do pogodbeno določene najemnine socialno ogroženega najemnika

 

Izdaja odločbe o vpisu in izpisu iz registra upravnikov

 

Izdaja odločbe o vpisu pogodbe o medsebojnih razmerjih v zvezi z upravljanjem v register pogodb o upravljanju

 


 
LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2020. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.