Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM, KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO
Odbor za gospodarstvo, turizem, kmetijstvo in gozdarstvo ima 8 članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine
na področju gospodarstva, turizma, kmetijstva in gozdarstva, ki so svetu predlagani v sprejem,
oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče, predvsem pa:
– spremlja in spodbuja razvoj kmetijstva, ribištva, gozdarstva, lovstva in veterine,
– daje pobude za pospeševanje razvoja kmetijstva,
– skupaj z odborom za komunalo, odborom za prostorsko planiranje, gospodarjenje z 
   nepremičninami in varstvo okolja obravnava komunalne zadeve s področja podeželja,
– spremlja stanje na področju gospodarstva v občini in obravnava ter daje predloge za razvoj
   gospodarstva,
– spremlja stanje na področju gospodarskih javnih služb ter obravnava in daje predloge za
   njihovo urejanje in razvoj,
– spremlja stanje na področju malega gospodarstva in predlaga ukrepe občinskemu svetu ta
   razvoj malega gospodarstva,
– spremlja in daje pobude občinskemu svetu za razvoj turizma v občini,
– daje predloge na področju promocijske dejavnosti občine in izdaja ustrezne publikacije,
– uvaja in spremlja program porabe turistične takse in spremlja njeno izvajanje,
– obravnava del proračuna, ki se nanaša na področje dela odbora in drugih zadev, ki sodijo v
   pristojnost odbora.
Povezani dokumenti
LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2021. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.