Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Delo občinske uprave
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora GA-11
Datum objave: 2.10.2020

Občina Dobrova - Polhov Gradec obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora GA-11 (v nadaljevanju OPPN GA-11) in njegovi javni obravnavi. Dopolnjeni osnutek, ki ureja prostorsko načrtovanje v naselju Šujica, je izdelalo podjetje RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA d.o.o., družba za sonaravno urejanje prostora, Domžale. OPPN GA-11 se nanaša na izgradnjo kompleksa prostostoječih (enodružinskih) stanovanjskih stavb na parcelah ali delu parcel 735/5, 739/2, 740, 741/1, 741/5, 765/5, 2123/3 in 2123/6, vse k.o. Šujica. 

Dopolnjeni osnutek OPPN GA-11 bo vsem občanom na voljo na vpogled od 5. oktobra 2020 do 5. novembra 2020 v prostorih Občine Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova. Vpogled v dopolnjeni osnutek bo možen v času uradnih ur, ki potekajo ob ponedeljkih in petkih od 8. do 12. ure ter ob sredah od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Dopolnjeni osnutek pa bo objavljen tudi na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec (http://www.dobrova-polhovgradec.si/vsebina.asp?id=72&razpis_id=490).

Javna obravnava dopolnjenega osnutka pa bo organizirana v sredo, 21. oktobra 2020, ob 17. uri v Osnovni šoli Dobrova, Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova.

Pripombe in predlogi v zvezi z omenjenim dokumentom se lahko do vključno 5. novembra 2020 podajo pisno na mestu javne razgrnitve, lahko pa se pošljejo na naslov Občine Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev OPPN GA-11« oz. na elektronski naslov: info@dobrova-polhovgradec.si. Pripombe in predloge se lahko poda tudi pisno ali ustno na javni obravnavi.

Na javni razgrnitvi in javni obravnavi bo potrebno upoštevati varnostne ukrepe in priporočila Nacionalnega inštituta za zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Vljudno vabljeni!


Pripravil/-a: Lucija Rus

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2020. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.